Print this page

Λάμπες oικονομίας: Το Μεγάλο Λάθος από τον Χρήστο Μουσουλιώτη

Όσα θα έπρεπε να γίνουν χωρίς καμία καθυστέρηση

Η έκδοση τού βιβλίου «Λάμπες ‘‘Οικονομίας”: το Μεγάλο Λάθος» γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη καθώς συμπίπτει με την απαγόρευση από το Σεπτέμβριο τού 2009 παραγωγής και εμπορίας λαμπτήρων πυράκτωσης 100 Watt και άνω από τις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταδιακά οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας θα επικρατήσουν στην ευ­ρωπαϊκή αγορά κατά τα επόμενα χρόνια, χωρίς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των λαμπτήρων στην υγεία τους και το περιβάλλον.

Βλέπουμε να διαφημίζονται συστηματικά τα πλεονεκτήματά των λαμπτή­ρων οικονομίας, όπως ότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται συστηματική αποσιώπηση των μειονεκτημάτων τους. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο από τις με­γάλες πολυεθνικές εταιρείες που τους παράγουν, αλλά και από κυβερνήσεις, κόμματα τής αντιπολίτευσης και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Είναι γνωστό ότι από τον Απρίλιο τού 2009 αποσύρθηκαν από την ευρωπα­ϊκή αγορά όλα τα θερμόμετρα, τα πιεσόμετρα και τα μανόμετρα υδραργύ­ρου. Επιπλέον από το 2020 θα αποσυρθεί κάθε είδος συσκευής που περιέχει υδράργυρο, ακόμα και αν χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Συγχρόνως η ΕΕ απαγορεύει την εξαγωγή υδραργύρου σε τρίτες χώρες. Όλα αυτά τα εξαιρε­τικά αυστηρά περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται λόγω τής μέγιστης επικινδυ­νότητας τού υδραργύρου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης συνιστούν ιδιαίτερη απειλή για τη χώρα μας αφού οι καταναλωτές δεν είναι ενημερω­μένοι για αυτά που πρέπει να κάνουν όταν σπάσει μια λάμπα εξοικονόμησης, ούτε βεβαίως γνωρίζουν τις βαρύτατες επιπτώσεις στην υγεία και το χερσαίο

και υδάτινο περιβάλλον, ενώ δεν γνωρίζουν καν πώς να χειριστούν ένα τέτοιο λαμπτήρα όταν αχρηστευθεί,

Χωρίς καμία καθυστέρηση το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να κυκλοφορήσουν ειδικά έντυπα ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση και την επικινδυνότητα των υδραργυρικών λαμπτήρων εξοικονόμησης.

Ο συγγραφέας από τη μεριά του αποδεικνύει με απόλυτα σαφή και τεκμη­ριωμένο τρόπο την επικινδυνότητα τού υδραργύρου στην υγεία και το περι­βάλλον. Με θάρρος, αντικειμενικότητα και απόλυτη ειλικρίνεια παρουσιάζει τα δεδομένα για τις βλάβες που προκαλούν οι λαμπτήρες εξοικονόμησης και αναλύει την επικείμενη πολύπλευρη τραγωδία. Τεκμηριώνει με περισσότερες από 300 παραπομπές, κυρίως επιστημονικών εργασιών, τριάντα τέσσερα μει­ονεκτήματα των λαμπτήρων εξοικονόμησης, έναντι ενός πλεονεκτήματος που διαθέτουν και αυτό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Προτείνω το βιβλίο να αγορασθεί από την πολιτεία και να χορηγείται από τα καταστήματα μαζί με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές, βοηθούντος και τού τρόπου γραφής τού συγγραφέα που είναι απλός και κατανοητός για κάθε πολίτη.

Επίσης θα πρέπει να διατεθεί σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια να πραγματοποιούνται σεμινάρια σε μαθητές και συλλόγους γονέων και κηδε­μόνων σχετικά με την επικινδυνότητα των λαμπτήρων εξοικονόμησης.

Καταλήγοντας επιθυμώ να τονίσω ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να διαβάσει και να υπάρχει σε κάθε σχολική, δημοτι­κή και πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.

Νίκος Κατσαρός

Επιστημονικός συνεργάτης τού Δημόκριτου

π. πρόεδρος τού ΕΦΕΤ

π. πρόεδρος των Ελλήνων Χημικών

                                      π. Διευθυντής Ερευνών στο Δημόκριτο Καθηγητής Πανεπιστημίου

 

Διευκρινιστικό σημείωμα

Το ζήτημα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έχει έξι σκέλη. Το πρώτο προσβάλλει βάναυσα τη νοημοσύνη των καταναλωτών με το περίτεχνο βάψιμο περιβαλλοντικά ρυ­παρών και δυνητικά επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων, όπως οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, με χρώμα λαμπερό πράσινο, όταν η τεχνολογία προσφέρει λύσεις για πραγμα­τικά οικολογικούς λαμπτήρες πυράκτωσης, που λειτουργούν με μικρή κατανάλωση ενέρ­γειας, επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον, δεν χρειάζονται ανακύκλωση και κυρίως δεν προκαλούν προβλήματα υγείας.

Το δεύτερο παραβιάζει βάναυσα τη δυνατότητα τής ελευθερίας επιλογής και την ανεξαρ­τησία κάθε πολίτη, με την καταναγκαστική επιβολή (μέσω νομοθετικής κάλυψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) τού είδους φωτισμού που θα έχουν στα σπίτια τους οι Ευρωπαίοι.

Το τρίτο σκέλος, που κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο, προσβάλλει τις ευαι­σθησίες κάθε ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα κουρελιάζει οποιαδήποτε αρχή δικαίου και μια σειρά νόμων των κρατών - μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την αναλγησία προς τους πάσχοντες από φωτοευαισθησίες και άλλες ασθένειες, οι οποίοι ανέρχονται σε εκατομμύρια, δεδομένου ότι περιορίζονται σε ένα είδος απάνθρωπης εξορίας με την υπο­χρεωτική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ακόμα και εντός των οικιών τους!

Το τέταρτο σκέλος είναι εξοργιστικό και ανησυχητικό ταυτόχρονα, επειδή, το φως των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερ­νήσεις, ανενημέρωτους δημοτικούς και νομαρχιακούς άρχοντες, αλλά και οικολογικές οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται ευρεία και βαθύτατη άγνοια ή ηθελημένη υπο­βάθμιση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία εξαιτίας τής δραστικής αλλαγής στην ποι­ότητα φωτισμού.

Αμέτρητες επιστημονικές έρευνες δείχνουν, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι οι συχνότη­τες φωτός δεν είναι απλά ένα μέσο για να φωτίζουμε τα σκοτάδια μας ή να οργανώνουμε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, αλλά ότι επηρεάζουν βασικές βιοχημικές λειτουργίες κάθε όντος.

Το πέμπτο σκέλος αφορά την πολυεπίπεδη παραπληροφόρηση που υφίστανται οι κατα­ναλωτές εξαιτίας των σοβαρών κινδύνων που δημιουργούνται στην περίπτωση λαθεμένης χρήσης ή θραύσης ενός μόνο λαμπτήρα εξοικονόμησης, εάν δεν τηρηθούν σχολαστικότα­τες διαδικασίες καθαρισμού τού υδραργύρου, οδηγίες - ωστόσο - που είτε δεν υπάρχουν, Λάμπες «Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος - 13

είτε διαφέρουν από φορέα σε φορέα, ενώ ορισμένες εξ αυτών είναι άκρως επικίνδυνες για τους καταναλωτές και εξαιρετικά ρυπογόνες για το περιβάλλον.

Το έκτο σχετίζεται με τεράστιες παρωπίδες. Οι επικίνδυνες για την υγεία ακτινοβολίες, τα εξαιρετικά ανθεκτικά στο χρόνο ηλεκτρονικά σκουπίδια, ο υδράργυρος που περιέχουν, οι πολύ μεγάλες δαπάνες παραγωγής και ανακύκλωσης που απαιτούν οι λαμπτήρες οικονο­μίας σε σχέση με τους πυράκτωσης παραβλέπονται και εξετάζεται μόνο μια στενή πτυχή που αφορά την κατανάλωση ενέργειας όταν ανάβουν.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί περιληπτική παρουσίαση των θεμάτων, που στη συνέ­χεια αναλύονται εκτενώς, ενώ παρεμβάλλονται ορισμένα άλλα ζητήματα, που δένουν το «κοκτέιλ» αυτής τής περιβαλλοντικής φαρσοκωμωδίας.

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Τρία είναι τα σημαντικότερα. Το πρώτο αφορά προβλήματα υγείας που ανακύπτουν με τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Το δεύτερο αποκαλύπτει τις τεχνικές και άγνωστες παραμέτρους τού κυκλώματος «παρα­γωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση» των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Το τρίτο διερευνά το μέγα ζήτημα τής ποιότητας φωτισμού.

Τα ειδικότερα θέματα είναι δυνατό να διαβαστούν με οποιαδήποτε σειρά. Αν και το κάθε ένα ισχυροποιεί το επόμενο, αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες, που η κάθε μια τους θα μπορούσε να γίνει αυτοτελές δοκίμιο ύστερα από εκτενέστερη έρευνα.

Τα ζητήματα που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ωστόσο δεν θα είχαν γραφεί εάν η κατάστασή μου ήταν διαφορετική. Προβλήματα στην υγεία και την επαγγελματική λειτουργία, που βίωνα από τους σωληνωτούς λαμπτήρες φθο­ρισμού, εδώ και 20 περίπου χρόνια, όταν ήμουν διευθυντής στο γραφείο Αθηνών τής ημε­ρήσιας εφημερίδας τού ομογενειακού Ελληνισμού, τού «Εθνικού Κήρυκα» τής Νέας Υόρκης, με ανάγκασαν να τους ξηλώσω και να τοποθετήσω λαμπτήρες πυράκτωσης.

Οι συνεχείς ποικίλες ενοχλήσεις και προβλήματα υγείας, που βιώνω κάθε φορά που βρί­σκομαι σε περιβάλλον με τους νέους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, (ΣΛΦ), μου έδωσαν την αναγκαία ώθηση να ερευνήσω περισσότερο το θέμα.

Αν και τα ζητήματα που αποκαλύπτονται είναι πολλά και σημαντικά, ωστόσο παραμένουν αναπάντητα ακόμα περισσότερα για το ζήτημα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και τού τεχνητού φωτός ειδικότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν ερευνητές με περισσότερο χρόνο, δύναμη και θάρρος για να προσφέρουν τα ευρήματά τους στους πολίτες.

συνεχίζετε...

Ιούλιος 2009   Θεσσαλονίκη

© Χρήστος Μουσουλιώτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Read 3506 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VaiosPanagiota

Related items