Print this page

Τα πλεονεκτήματα των υδραργυρικών λαμπτήρων εξοικονόμησης από τον Χρήστο Μουσουλιώτη

Σύμφωνα με τις αναφορές κατασκευαστών ο υδράργυρος στις λυχνίες είναι απειροελάχιστος. Ο υδράργυρος που υπάρχει σε ένα θερμόμετρο είναι ισοδύναμος με αυτόν που βρίσκεται σε 100 οικονομικές λυχνίες.
Είκοσι επτά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας λιγότερα, θα χρειάζεται η Ευρώπη, με την απόφαση αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με λάμπες χαμηλής κατανάλωσης - λέει η Greenpeace. Το 90% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινοί λαμπτήρες πυράκτωσης δεν μετατρέπεται σε φως,
Όπως υποστηρίζει η ΕΕ,(1) η ενέργεια που θα εξοικονομήσουν οι Ευρωπαίοι με την αλλαγή από λαμπτήρες πυρακτώσεως σε οικονομικούς θα είναι περίπου ίση με αυτή τής Ρουμανίας ή την ετήσια παραγωγή 10 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας των 500 μεγαβάτ, ενώ θα μειωθούν οι εκροές διοξειδίου τού άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 15 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Όπως αναφέρει η Greenpeace οι λαμπτήρες εξοικονόμησης (compact fluorescent lamps - CFL) καταναλώνουν 4-5 φορές λιγότερη ενέργεια από τους λαμπτήρες πυράκτωσης και διαρκούν 8-12 φορές περισσότερο.
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF, η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης με τους νέους φθορισμού, θα μειώσει τη δαπάνη ενέργειας για τον εσωτερικό φωτισμό στην ΕΕ κατά 60% ετησίως, εξοικονομώντας 30 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου τού άνθρακα, που είναι σχεδόν η μισή εκπομπή τής Σουηδίας για το 2008.
1 http://ec.europa.eu/cyprus/news/20081208_lightbulbs_en.htm
Τα πλεονεκτήματα των υδραργυρικών λαμπτήρων εξοικονόμησης
Ακτιβιστές τής Γκρινπίς, μεταφέρουν για να δωρίσουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο μια λάμπα πυρακτώσεως, με το πανό στο βάθος να γράφει «ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΕΙΔΟΣ».
24 -
Χρήστος Μουσουλιώτης
Οι αρχές τού Οντάριο (ως παράδειγμα) ανακοίνωσαν ότι θα απαγορευθεί με νόμο η
χρήση λαμπτήρων πυράκτωσης μετά το 2012. Υποστηρίζοντας την απόφαση, εξήγησαν
στους κατοίκους ότι οι οικονομικοί λαμπτήρες χρησιμοποιούν περίπου 75% λιγότερη
ενέργεια από τους συνήθεις λαμπτήρες πυράκτωσης. Αντικαθιστώντας τα 87 εκατομ-
μύρια λαμπτήρες πυράκτωσης που βρίσκονται στα σπίτια τού Οντάριο με λαμπτήρες
οικονομίας θα εξοικονομηθούν έξι εκατομμύρια μεγαβάτ ώρες ετησίως, αρκετές να συ-
ντηρηθούν ενεργειακά 600.000 σπίτια. Αυτό είναι ισοδύναμο με την απομάκρυνση από
την κυκλοφορία 250.000 αυτοκινήτων.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος τής Ιρλανδίας κ. John Gormley, δήλωσε ότι οι λάμπες πυ-
ράκτωσης είναι απολιθώματα τής εποχής τού ατμού. Απαλλασσόμενοι από αυτές θα
εξοικονομήσουμε 700.000 τόνους διοξειδίου τού άνθρακα, που αλλιώς θα εκπέμπονταν
στην ατμόσφαιρα. Εκτιμάται ότι οι καταναλωτές θα κερδίσουν 185 εκατομμύρια ευρώ,
που αλλιώς θα τα πλήρωναν στις εταιρείες ηλεκτρισμού.
Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω τής κατανάλωσης άνθρακα, αποτελούν
μια από τις κυριότερες πηγές εκπομπής υδραργύρου στην ατμόσφαιρα. Η μείωση ζή-
τησης ενέργειας, μέσω τής χρήσης των νέων λαμπτήρων, θα επιφέρει μείωση των εκ-
πομπών αερίων τού θερμοκηπίου, αλλά και μείωση των εκπομπών υδραργύρου στην
ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με τη General Electric ένα εργοστάσιο με ορυκτά καύσιμα εκπέμπει στην
ατμόσφαιρα 13,6 χιλιοστόγραμμα (milligram) υδραργύρου για να παράγει τον ηλεκτρι-
σμό που απαιτείται για το άναμμα μιας λάμπας πυράκτωσης .
Αντίθετα, για να ανάψει και να λειτουργήσει ένας ΣΛΦ (συμπαγής λαμπτήρας φθορι-
σμού) εκλύονται στην ατμόσφαιρα 3,3 χιλιοστόγραμμα.
Επιπλέον ο υδράργυρος που υπάρχει μέσα στους ΣΛΦ είναι δυνατό να συγκεντρωθεί
και επαναχρησιμοποιηθεί, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Λάμπες «Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος
- 25
Τα μειονεκτήματα των υδραργυρικών λαμπτήρων εξοικονόμησης
1. Ένα μείζον θέμα με τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (ΣΛΦ) αφορά τη δαπάνη ηλεκτρισμού. Εμφανίζονται ως λιγότερο δαπανηροί ενεργειακά από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλλά αυτό είναι εκτός επιστημονικής πραγματικότητας. Αποσιωπάται το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να παράγει λαμπτήρες πυράκτωσης τέρατα εξοικονόμησης ενέργειας, δεδομένου ότι μπορούν να εκπέμπουν φως ισοδύναμο με 100W ενώ έχουν ισχύ 40W.(Σελ. 246) Αποσιωπάται επίσης το γεγονός ότι η General Electric μπορεί να παράγει λαμπτήρες πυράκτωσης όχι απλά ισοδύναμους με τους ΣΛΦ αλλά με καλύτερη ενεργειακή απόδοση.(Σελ. 244)
2. Η αποδοχή τής υπόθεσης ότι οι ΣΛΦ είναι η μόνη λύση, που είναι μη δαπανηρή ενεργειακά, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υιοθέτηση τής φρικώδους τεχνολογίας των «πράσινων» λαμπτήρων που ανάβουν και λάμπουν με ραδιενέργεια, επειδή αυτοί προσφέρουν μηδενικό λογαριασμό ρεύματος, στέλνουν πολύ λιγότερα αέρια τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και αφήνουν πολύ λιγότερα απόβλητα από τους ΣΛΦ.(Σελ. 248)
3. Μέγα μειονέκτημα των συμπαγών λαμπτήρων «οικονομίας» είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρους που βρίσκονται νήπια, παιδιά, ή γυναίκες σε εγκυμοσύνη. Δηλαδή πουθενά. Αυτό είναι ένα ακόμα γεγονός που παραβλέπεται ή αποσιωπάται, αν και αφορά το συμπέρασμα τής πλέον συστηματικής έρευνας επιστημόνων για τους ΣΛΦ. Ιδού αυτά που αναφέρει η σχετική εργασία τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ. (Σελ. 84) «...οι καταναλωτές θα πρέπει να σκεφτούν το ενδεχόμενο να αποφύγουν την τοποθέτηση ΣΛΦ σε κρεβατοκάμαρες ή χώρους με χαλιά όπου βρίσκονται συχνά νήπια, μικρά παιδιά ή γυναίκες σε εγκυμοσύνη...».
4. Μείζον θέμα αποτελεί η «αόρατη» άεργη ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία τους, δηλαδή παραγωγή ενέργειας (καύση άνθρακα και εκροή αερίων τού θερμοκηπίου) που δεν υπολογίζεται στο σακουλάκι των λογαριασμών παραγωγών - οικολογικών οργανώσεων και Κομισιόν, με αποτέλεσμα η δαπάνη ενέργειας που αναφέρεται για τη χρήση τους να είναι μικρότερη από την πραγματική.(Σελ. 256)
Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού που έχει τελειώσει άδοξα και θεαματικά τη ζωή του, έχοντας διασπείρει στο περιβάλλον υδράργυρο και άλλες τοξικές ουσίες.
http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm
26 -
Χρήστος Μουσουλιώτης
5. Ένα ακόμα μέγα μειονέκτημα αποτελεί η αδυναμία των ΣΛΦ να συνυπάρξουν με ποικίλα φωτιστικά σώματα και κυρίως με ανεμιστήρες οροφής,(Σελ. 264) ένα σίγουρο μέσο μείωσης τής δαπάνης ενέργειας, που προκαλείται από τα συστήματα ψύξης. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τους λαμπτήρες πυράκτωσης οι καταναλωτές θα πρέπει να πετάξουν στα σκουπίδια το 50% των φωτιστικών τους.(1) Ταυτόχρονα η ακύρωση λειτουργίας των ανεμιστήρων οροφής θα δημιουργήσει την ανάγκη εντατικότερης λειτουργίας των κλιματιστικών, προσθέτοντας νέα δαπάνη ενέργειας και αυξάνοντας την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, μια ακόμα κρυφή παράμετρος που δεν έχει μπει στο σακουλάκι των υπολογισμών που μεταμφιέζουν τους ΣΛΦ σε λευκά περιστεράκια για το περιβάλλον.
Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους λαμπτήρες «οικονομίας» δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε αυξομοιωτές φωτός, ούτε σε χρονοδιακόπτες. Με μεγάλους περιορισμούς είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε φωτιστικά σώματα. Προβληματική είναι και η τοποθέτησή τους σε ανοιχτούς χώρους, επειδή δεν αντέχουν πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα γεγονότα ακυρώνουν στην πράξη την ονομασία που τους έχει δοθεί ως «λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας», λόγω τής έμμεσης σπατάλης ενέργειας που επιφέρουν. Επίσης, σε κατοικίες που βρίσκονται πολύ κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή δίκτυα της ΔΕΗ, λάμπες φθορισμού είναι δυνατό να «ανάβουν» ανεξέλεγκτα. (Σελ. 227)
6. Μείζον θέμα δημιουργείται με τον εξοστρακισμό εκατοντάδων χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ατόμων. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των ΣΛΦ και προέρχεται από την ακτινοβολία των 400-500 nm που εκπέμπουν, γνωστή ως μπλε φως. Μια ακτινοβολία που καταστέλλει την έκκριση μελατονίνης με επακόλουθο μύριες όσες παρενέργειες σε ασθενείς και υγιείς. (Σελ. 37)
Οι συχνότητες στο φάσμα τού μπλε φωτός και οι υπεριώδεις ακτινοβολίες αποτελoύν πηγή προβληματισμών λόγω δυσμενών επιδράσεων στην υγεία. Σε αυτό συμφωνεί - με σχεδόν κυνικό τρόπο μιλώντας για παρενέργειες στην υγεία 250.00 ατόμων - ακόμα και η SCENIHR, δηλαδή η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής ΕΕ, που έλεγξε το θέμα. Ωστόσο οργανώσεις πολιτών υποστηρίζουν ότι θα πληγούν έως και 70.000.000 άτομα. (Σελ. 43) (Σελ. 126) (Σελ. 108) (Σελ. 250) (Σελ. 251)
Η ανωτέρω παραδοχή, ασχέτως τού αριθμού των ατόμων που θα πληγούν, δημιουργεί μείζον ζήτημα κοινωνικού εξοστρακισμού πασχόντων ατόμων, δεδομένου ότι η ευρεία εφαρμογή των ΣΛΦ θα περιορίσει την πρόσβασή τους σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, όπου ο τεχνητός φωτισμός θα προέρχεται από τους ΣΛΦ. Αποκλεισμός τέτοιου είδους παραβιάζει πληθώρα νόμων των κρατών μελών, όσο και τής ΕΕ, κουρελιάζει τα σχετικά
1 http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και ανεμιστήρες οροφής δεν συνυπάρχουν. Θα πρέπει να ξηλώσουμε τους ανεμιστήρες για να εγκαταστήσουμε ΣΛΦ, επειδή το ηλεκτρονικό μέρος των ΣΛΦ δεν αντέχει τους κραδασμούς των ανεμιστήρων. Πραγματικά πολύ «έξυπνος» αυτός ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας....
Λάμπες «Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος
- 27
ψηφίσματα τού ΟΗΕ και ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων κάθε βασική αρχή πολιτισμού. (Σελ. 43)
7. Μέγα θέμα αποτελεί και το υπόλοιπο «πακέτο» τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν. Δηλαδή εκτός τής υπεριώδους ακτινοβολίας και αυτής στο φάσμα τού μπλε, των υπερύθρων, και των αρμονικών (ή βρόμικου ηλεκτρισμού), οι οποίες προκαλούν προβλήματα υγείας. Αρμονικές δεν εκπέμπουν οι λαμπτήρες πυράκτωσης. (Σελ. 108) (Σελ. 250) (Σελ. 48)
8. Οι νέοι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, εκπέμπουν συνεχείς συχνότητες στο φάσμα των υπερύθρων, που δημιουργούν παρεμβολές σε πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών, ακόμα και σε ιατρικές συσκευές κρίσιμες για την παρακολούθηση ασθενών. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή η συνεχής ακτινοβολία να δημιουργεί προβλήματα υγείας. (Σελ. 222)
9. Λειτουργούν εκπέμποντας έντονο παλμικό φως (flickering). Παρά το γεγονός ότι το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να το αντιληφθεί, πιθανώς προκαλεί πονοκεφάλους, ημικρανίες, ακόμα και κρίσεις επιληψίας. Παραμένει προς διερεύνηση εάν υποσκάπτει την υγεία και σε υγιή άτομα. (Σελ. 123)
10. Ορισμένοι ΣΛΦ, σύμφωνα με έρευνα πρώην ανωτάτου στελέχους τής Greenpeace, εκπέμπουν ραδιενέργεια. Για μια σειρά ακόμα λόγους που παραθέτει στην έρευνά του, καταλήγει ότι είναι περισσότερο επιβλαβείς σε ανθρώπους και περιβάλλον από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Η Greenpeace τηρεί ανεξήγητη σιωπή για τέτοια σοβαρά ευρήματα. (Σελ. 175)
11. Λειτουργούν όπως ακριβώς οι κεραίες πλάσματος (διαφόρων σχημάτων και χαρακτηριστικών), στη συχνότητα 10-20 kHz. Αποτελούν χωρίς αμφιβολία πηγές μεγάλης ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης και άλλων προβλημάτων. (Σελ. 220)
12. Εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία, που προκαλεί δερματικά προβλήματα. Εάν χρησιμοποιούνται από κοντινή απόσταση είναι δυνατό να προκαλέσουν καρκίνο. (Σελ. 224) έ Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα υφίστανται διαφορετικές απόψεις, σχετικά με την απόσταση χρήσης των ΣΛΦ και το χρόνο παραμονής κοντά σε αυτούς.
13. Το φάσμα φωτός των ΣΛΦ δεν είναι αρμονικό όπως των λαμπτήρων πυράκτωσης ή τού φυσικού ηλιακού φωτός. Αποτελεί μια σύνθεση συχνοτήτων από διάφορα υλικά, στα οποία μεταξύ άλλων εμπεριέχονται και οι υδραργυρικές συχνότητες. Σύμφωνα με ειδικούς αυτό το φάσμα είναι εξαιρετικά βλαβερό. (Σελ. 258)
14. Η σημαντικότερη παράμετρος που δεν έχει γίνει αντιληπτή έως τώρα, είναι ότι η υποχρεωτική αλλαγή λαμπτήρων επιφέρει αλλαγή στην ποιότητα φωτισμού. Ένα γεγονός που δεν αφορά μόνο την προσπάθεια μείωσης των αερίων τού θερμοκηπίου. Το σίγουρο είναι ότι θα επέλθει δραστική αλλαγή μυριάδων ηλεκτρο-βιοχημικών διαδικασιών στους οργανισμούς όλων των ανθρώπων με άγνωστες συνέπειες. Αποτελεί τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση(1)(2) ότι κάθε είδος τεχνητού φωτός επιδρά ριζικά και συνήθως δυσμενώς σε κάθε έμβιο ον. (Σελ. 284)
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1145170
2 http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/07420520801921572
28 -
Χρήστος Μουσουλιώτης
15. Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός αφορά την Παιδεία. Έχουν παρατηρηθεί προβλήματα υγείας σε εκπαιδευτικούς και συμπεριφοράς και μάθησης σε μαθητές,(Σελ. 48) λόγω της ακτινοβολίας που δέχονται από λαμπτήρες φθορισμού, ενώ επιπλέον τούτου, ο βρόμικος ηλεκτρισμός που εκπέμπουν φαίνεται πως πυροδοτεί σοβαρά προβλήματα υγείας σε οποιονδήποτε βρίσκεται σε χώρους σχολείων. (Σελ. 126)
16. Αναφέρεται ως μειονέκτημα των λαμπτήρων πυράκτωσης η παραγωγή θερμότητας. Αυτή είναι σημαντική παράμετρος, εάν υπoλογισθεί σε μεγέθη κρατών. Στην ΕΕ ο αριθμός των λαμπτήρων πυράκτωσης το 2007 ήταν τέσσερα δισεκατομμύρια. Ωστόσο, βρέθηκε ύστερα από έρευνες ότι το υποτιθέμενο μειονέκτημα είναι πλεονέκτημα των λαμπτήρων πυράκτωσης. Στις ΗΠΑ, Καναδά και σε όλες τις χώρες, που βρίσκονται σε ψυχρά κλίματα, (δηλαδή στις περισσότερες που εμφανίζουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό), δημιουργείται χάσιμο ενέργειας με την κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης, μια απώλεια που θα πρέπει να αναπληρωθεί από άλλες πηγές θέρμανσης. Το αποτέλεσμα χρήσης συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού θα είναι να συμβεί μεγαλύτερη εκροή αερίων τού θερμοκηπίου, ακριβώς αυτό που επιδιώκεται να μην συμβεί με την απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης. (Σελ. 229) Μόνο στον Καναδά υπολογίζεται ότι οι ΣΛΦ θα αυξήσουν την ετήσια παραγωγή διοξειδίου τού άνθρακα κατά 45.000 τόνους! (Σελ. 229)
17. Αρκετοί από τους ΣΛΦ ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους αυταναφλεγόμενοι στα ηλεκτρονικά μέρη τους με είδος φωτιάς που συνήθως δεν προκαλεί πυρκαγιά, αλλά παράγει τοξικό καπνό και έντονη μυρουδιά καμένου πλαστικού. (Σελ. 210)
18. Το φως τους είναι μουντό και ίσως προκαλεί κατάθλιψη, ειδικά σε άτομα με προδιάθεση και εκείνα που πάσχουν από το εποχικό σύνδρομο κατάθλιψης. (Σελ. 108) (Σελ. 284)
«Αυτό που βίωσα περιγράφεται απλά ως σοκ. Καθώς δούλευα στον κομπιούτερ μου άκουσα ένα ήχο σαν να ξεροτηγανίζεται κάτι. Κοίταξα ψηλά και σκέφτηκα ότι κάποια λάμπα καίγεται. Ξαφνικά μια από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού τής Fieldbreeze έσκασε και σκόρπισε κομμάτια της παντού στο χώρο δημιουργώντας ορισμένα καμένα σημαδάκια στο πάτωμα. Ακούστηκε σαν πυροβολισμός. Ο άντρας μου έβγαλε τη λάμπα και βρήκε ότι είχε εκραγεί το εσωτερικό της και κρεμόταν από μερικά καλώδια, αλλά δεν είχε σπάσει το γυαλί. ΑΛΙΜΟΝΟ, κι εγώ προσπάθησα να εξοικονομήσω λίγα χρήματα από το λογαριασμό τού ηλεκτρικού».
Pat Johnson
(Περιγραφή τής εμπειρίας κατοίκου Καναδά μετά τη «συμπεριφορά» ενός ΣΛΦ. Από την ιστοσελίδα: http://www.execulink.com/~impact/fieldbreeze.htm
Λάμπες «Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος
- 29
19. Το κυριότερο επιχείρημα προώθησης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού είναι η διάρκεια ζωής τους και η λιγότερη δαπάνη ενέργειας με τη χρήση τους. Το πρώτο είναι μόνο εργαστηριακό εύρημα. Εμπειρίες από καταναλωτές δείχνουν ότι ο χρόνος ζωής τους είναι αρκετά μικρότερος. Επιπλέον, αυθεντίες στον τομέα υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά συστατικά εντός των ΣΛΦ έχουν μικρό κύκλο ζωής που κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως λίγα χρόνια. (Σελ. 242) (Σελ. 229) Αυτό κάνει την πολυδιαφημιζόμενη μακρά διάρκεια ζωής τους ένα ακόμα πυροτέχνημα.
Όσον αφορά τη μειωμένη δαπάνη ενέργειας, αποτελεί εν μέρει αλήθεια, επειδή οι μετρήσεις που έγιναν έλαβαν υπόψη τους μόνο τα καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά κατανάλωσης των δύο ειδών λαμπτήρων. Πληθώρα άλλων δεδομένων - περιέργως - δεν ελήφθησαν υπόψη, αυτών δηλαδή που αποκαλύπτουν τη δαπάνη ενέργειας στον κύκλο «παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση». Συγκεκριμένα:
• Οι ΣΛΦ είναι φτιαγμένοι κυρίως από γυαλί (94%). Περιέχουν 4% μη σιδηρούχα και σιδηρούχα άλατα, και 2% σκόνη φωσφόρου. Μέσα σε αυτή τη σκόνη βρίσκεται το πλέον τοξικό υλικό τους ο υδράργυρος επιστρωμένος στην εσωτερική γυάλινη επιφάνεια τού λαμπτήρα. Το όλο σύνολο είναι εξαιρετικά τοξικό για το περιβάλλον. Απαιτείται δαπάνη ενέργειας για να παραχθεί, αλλά και για να ανακυκλωθεί. Δηλαδή εκροή περισσότερων αερίων τού θερμοκηπίου.
• Ο λευκός φώσφορος υπάρχει σε πολλούς λαμπτήρες και είναι υπερτοξικό και αναπόσπαστο υλικό. Εξορύσσεται από ορυχεία με μεγάλη δαπάνη ενέργειας. Χρησιμοποιείται επίσης σε πολεμικά όπλα. Η Διεθνής Αμνηστία κατάγγειλε το Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε οβίδες φωσφόρου κατά την εισβολή του στη Γάζα στις αρχές τού 2009. Παράλληλα το Ισραήλ απαγορεύει κάθε εισαγωγή υδραργύρου στη Γάζα, επειδή τον θεωρεί υλικό που μπορεί να γίνει όπλο.(Σελ. 217)
• Οι ΣΛΦ περιέχουν επίσης ψευδάργυρο, βηρύλλιο, κάδμιο και σπάνιες γαίες όπως ευρώπιο, τέρβιο, κ.λπ., ανάλογα με το μοντέλο. Η παραγωγή αυτών των υλικών απαιτεί μεγάλη δαπάνη ενέργειας και ανακύκλωση. Ορισμένες από τις σπάνιες γαίες εκπέμπουν ραδιενέργεια. Όλα αυτά είναι γεγονότα που λειτουργούν άκρως επιβαρυντικά για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. (Σελ. 78)
• Επάνω στο τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα των ΣΛΦ βρίσκεται προστατευτικό επίστρωμα από επιβραδυντικά καύσης. Πρόκειται για εξαιρετικά τοξικά υλικά όπως το PBDE.(1) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ανακύκλωσή τους, αλλά και για την ανακύκλωση όλου τού ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού συστήματος τού λαμπτήρα «οικονομίας».
• Το περίπλοκο ηλεκτρονικό κύκλωμα έναυσης (δίνει τον ηλεκτρισμό για να ανάψει ο λαμπτήρας) και τα συστατικά του, απαιτούν για την παραγωγή τους πολύ μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας σε σχέση με τις λάμπες πυράκτωσης, αλλά και μεγαλύτερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Πανεπιστημιακός καθηγητής, από τις αυθεντίες στον τομέα φωτισμού και ηλεκτρονικών, υποστηρίζει ότι οι ΣΛΦ «θα γίνουν μη βιοδιασπώμενα ηλεκτρονικά σκουπίδια για χιλιάδες χρόνια, μια από τις κυριότερες πηγές ηλεκτρονικής ρύπανσης». (Σελ. 200)
• Ορισμένα είδη λαμπτήρων «οικονομίας» έχουν επάλειψη από νανοσωματίδια οξειδίου τού τιτανίου. Το μέγα θέμα τής επίδρασης στην υγεία των νανοσωματιδίων είναι ζήτημα
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Polybrominated_diphenyl_ethers
30 -
Χρήστος Μουσουλιώτης
που ερευνάται. Η κατασκευή σωματιδίων πλάτους ενός νανόμετρου, ή ενός δισεκατομμυριοστού τού μέτρου (συγκριτικά η ανθρώπινη τρίχα έχει πλάτος 80.000 νανόμετρα) και η επάλειψη ή ενσωμάτωσή τους σε υλικά τής καθημερινής ζωής, είναι μια ακόμα μόδα με απροσδιόριστες συνέπειες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι προκαλούν γονιδιακές μεταλλάξεις και άλλα προβλήματα, ενώ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεισδύουν σε ιστούς και όργανα προκαλώντας σοβαρές διαταραχές.(1) Άγνωστη περιοχή παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρξει εκτεταμένη και οριστική ρύπανση τού περιβάλλοντος από νανοσωματίδια.(2)(3) (Οι επιστήμονες που μελετούν και εφαρμόζουν σήμερα τον άγνωστο και πανίσχυρο κόσμο των νανοσωματιδίων μοιάζουν με την Μαντάμ Κιουρί που μελετούσε τα φαινόμενα τής ραδιενέργειας στα τέλη τού 1890 ανυποψίαστη για το άνοιγμα τού κουτιού τής Πανδώρας που συνέβαινε εκείνη την εποχή για να μεταφέρει στην εποχή μας το θερισμό των θανάσιμων δώρων του).(4)
• Τα υλικά που περιέχονται στις υδραργυρικές λυχνίες - εκτός τού προβλήματος τής μόνιμης ρύπανσης τού περιβάλλοντος - απαιτούν ειδική μεταχείριση. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. αναφέρει ότι οι σπάνιες γαίες που περιέχονται στους ΣΛΦ τοποθετούνται σε ειδικά κιβώτια και θάβονται. Αυτό το γεγονός προκαλεί επιπλέον δαπάνη ενέργειας και συνακόλουθα έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου. Επιπλέον δείχνει σαφώς την αντι-οικολογικότητα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Από όσα είναι γνωστά μόνο τα ραδιενεργά απόβλητα και ορισμένα άλλα υπερτοξικά υλικά θάβονται σε ειδικά κιβώτια για να μη μολυνθεί ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η ασφαλής αποθήκευση ή ανακύκλωσή τους. (Σελ. 206)
20. Όλοι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (ΣΛΦ) περιέχουν υδράργυρο. Ο υδράργυρος είναι, κατά μέσο όρο 4 χιλιοστόγραμμα. Το κωμικοτραγικό γεγονός που αγνοούν οι καταναλωτές και πιθανότατα οι απαθείς ευρωβουλευτές μας, αφορά το συμπέρασμα έρευνας ότι η συνολική διάχυση υδραργύρου στο περιβάλλον από κάθε έναν ΣΛΦ θα είναι 4,3 χιλιοστόγραμμα,(5) υπερβαίνοντας δηλαδή τον υδράργυρο που υπάρχει σε κάθε έναν ΣΛΦ! Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται για το «φως» της 4 δις ΣΛΦ, τότε αυτοί θα σκορπίσουν στο περιβάλλον απίστευτες ποσότητες υδραργύρου με δεδομένη την αποτυχία ανακύκλωσης.
• Επιπλέον, ο υδράργυρος που περιέχει κάθε ένας λαμπτήρας «οικονομίας», εάν διαχυθεί είναι αδύνατο να καθαριστεί ασφαλώς και άμεσα. Ως παράδειγμα αναφέρεται το προκύψαν ζήτημα καθαρισμού ενός μόνο δωματίου σε οικία τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ. Το ειδικό συνεργείο το οποίο θα καθάριζε τα υπολείμματα υδραργύρου ενός μικρότατου ΣΛΦ έπρεπε να αμειφθεί με 2.000 δολάρια. Αυτό τελικά δεν έγινε, αλλά η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, που ανέλαβε τον καθαρισμό, έκανε κάτι εξίσου πρωτοφανές. Μετά από μήνες ξήλωσε το δάπεδο σε διάμετρο τριών περίπου μέτρων και το μετέφερε σε χώρο ταφής τοξικών αποβλήτων. (Σελ. 213)
21. Σημαντικότατο θέμα είναι το κόστος ανακύκλωσης και τα αέρια τού θερμοκηπίου που
1 http://osha.europa.eu/el/publications/factsheets/84
2 http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-589.pdf
3 http://www.irsst.qc.ca/en/home.html
4 http://www.consumersunion.org.cy/conunion/page.php?pageID=3&instance_ID=12&newsid=346
5 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf
Λάμπες «Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος
- 31
παράγονται για να συντελεστεί η διαδικασία ανακύκλωσης. Ο υδράργυρος για να ανακυκλωθεί απαιτεί τη δημιουργία μεγάλων και υψηλής τεχνολογίας εργοστασιακών μονάδων ανακύκλωσης. Αυτές οι μονάδες απαιτούν για την κατασκευή και λειτουργία τους μεγάλη δαπάνη ενέργειας. Η ανακύκλωση υδραργύρου βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη θερμότητας στους 600 βαθμούς Κελσίου(1), ενώ απαιτείται σύστημα υποστήριξης με μεταφορές βαρέων φορτηγών και άλλων μέσων, ειδικός εξοπλισμός κ.λπ., άρα, παραγωγή επιπλέον αερίων τού θερμοκηπίου. Για την Ελλάδα η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. στέλνει τους ΣΛΦ στο Βέλγιο, προκαλώντας νέα δαπάνη ενέργειας και επιπλέον έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου λόγω τής μεταφοράς. (Σελ. 206)
• Επιπλέον, από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. δηλώνονται μεγάλες δαπάνες σχετικά με το κόστος ανακύκλωσης, το οποίο είναι μια παράμετρος που δεν υπολογίζεται στη σύγκριση υδραργυρικών λυχνιών και λυχνιών πυράκτωσης. (Ας θυμόμαστε ότι για τους λαμπτήρες πυράκτωσης δεν υφίσταται κόστος ανακύκλωσης).
• Στην Ελλάδα, που ξυπνήσαμε πολύ αργά, έχουν ανακυκλωθεί μόνο 45.000 κιλά λαμπτήρων υδραργύρου, από το 2007 έως σήμερα (αρχές 2009). Η μεταφορά γίνεται με ειδικά μέτρα ασφαλείας, σε ειδικά κοντέινερ που τοποθετούνται σε πλοία και ειδικά φορτηγά για το ταξίδι προς το Βέλγιο. Όλα αυτά κοστίζουν σε δαπάνη ενέργειας και εκλύουν άγνωστη ποσότητα αερίων τού θερμοκηπίου, μια ακόμα παράμετρος που δεν έχει μπει στον κύκλο «παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση». Έτσι παραμένει ελλιπές το σακουλάκι των υπολογισμών που βγάζει φιλικούς για το περιβάλλον τους ΣΛΦ.
• Η δαπάνη ενέργειας που απαιτείται για την επιστροφή των ληγμένων λαμπτήρων «οικονομίας», δηλαδή το δρομολόγιο από τις οικίες και τους χώρους εργασίας δισεκατομμυρίων καταναλωτών στα σημεία ανακύκλωσης, είναι διαδικασία που εκλύει αέρια τού θερμοκηπίου. Κανένας υπολογισμός δεν υφίσταται για την εκροή θερμοκηπιακών αερίων εξαιτίας τής επιστροφής από τους καταναλωτές τρισεκατομμυρίων λαμπτήρων ετησίως από τις οικίες τους στα σημεία περισυλλογής.
• Από την άλλη μεριά σαφώς λανθασμένοι υπολογισμοί υφίστανται σε αποδεκτή από την Κομισιόν μελέτη σχετικά με τη δαπάνη ενέργειας και τη ρύπανση τού περιβάλλοντος από τους ΣΛΦ.(2) Η μεταφορά τους με φορτηγά, εξισώνεται περιβαλλοντικά με τη δαπάνη ενέργειας από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Ωστόσο δεν συνυπολογίζεται ότι οι μεν ΣΛΦ μεταφέρονται είτε με φορτηγά πλοία, είτε με αεροπλάνα από Κίνα και Ινδία και στη συνέχεια με ειδικής κατασκευής βαρέα φορτηγά, διανέμονται εντός τής Ευρώπης, ενώ οι λαμπτήρες πυράκτωσης παράγονται εντός των συνόρων της και δεν απαιτούν ουδέν μέτρο ασφαλείας.
• Σημαντική και άγνωστη παράμετρος που δείχνει τις ατέλειες τού συστήματος ανακύκλωσης είναι το γεγονός ότι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. δηλώνει πως δέχεται για ανακύκλωση μόνο τους ΣΛΦ που δεν είναι σπασμένοι. Αφήνονται δηλαδή στην τύχη τους οι καταναλωτές (και το περιβάλλον) που θα βρεθούν μπροστά σε σπασμένο λαμπτήρα «οικονομίας», καθώς θα αναρωτιούνται τι να κάνουν με τα υδραργυρικά απόβλητα. Αλίμονο εάν ακούσουν τις λάθος συμβουλές για τον καθαρισμό τού υδραργύρου.(Σελ. 84) (Σελ. 71)
1 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task4_V15.pdf
2 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf
32 -
Χρήστος Μουσουλιώτης
• Έρευνα τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ έδειξε ότι το κόστος ανακύκλωσης ενός μόνο λαμπτήρα «οικονομίας» κυμαίνεται από μισό έως δύο δολάρια! Με βάση αυτά τα νούμερα τα κόστη γίνονται τεράστια, μετατρέποντας τους λαμπτήρες εξοικονόμησης σε λαμπτήρες ασύλληπτης σπατάλης πόρων.(Σελ. 208)
22. Θραύση λαμπτήρα «οικονομίας» συνέβη σε οικία οικογένειας στην Ελλάδα. Αναγκάστηκαν να πετάξουν ένα μεγάλο χαλί και την ηλεκτρική σκούπα. Βίωσαν έτσι την τοποθέτηση «λαμπτήρα οικονομίας»» σε «λαμπτήρα μεγάλης οικονομικής βλάβης», χωρίς να συνυπολογίσουμε πιθανά προβλήματα υγείας στα τρία παιδιά, που παίζοντας τον έσπασαν κατά λάθος. (Σελ. 191) Αποκαλύφθηκε επίσης η απόλυτη αδυναμία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να καθαρίσουν το χώρο, ενώ παράλληλα ήρθε στο προσκήνιο, η ελλιπής γνώση ή και η επικινδυνότητα των συμβουλών διαφόρων φορέων και οργανισμών για τον τρόπο που έπρεπε να καθαριστεί η υδραργυρική ρύπανση.(Σελ. 191)
Εικάζοντας ότι το ίδιο καθεστώς επικρατεί παντού, (όλα δείχνουν ότι έτσι συμβαίνει), τότε μιλάμε για μεγέθη υδραργυρικής ρύπανσης που θα προκαλέσουν νέα μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον, και σοβαρότατα προβλήματα υγείας σε ανθρώπους.
23. Η υδραργυρική ρύπανση είναι ορατό ενδεχόμενο σε τέσσερις κλίμακες. Αναλόγως τής κλίμακας που θα συμβεί θα είναι κλιμακωτά μεγαλύτερη η δαπάνη ενέργειας (παραβλέποντας εδώ το τραγικό γεγονός τής απώλειας ανθρώπων).
α. Επίπεδο μικρής κλίμακας: Οικίες, γραφεία κ.λπ.(Σελ. 191)(Σελ. 213)
β. Επίπεδο μεγαλύτερης κλίμακας: Βιοτεχνίες, καταστήματα αναψυχής, σούπερ μάρκετ, νοσοκομεία, σχολεία, εργοστάσια κ.λπ. (Σελ. 170)
γ. Επίπεδο μέγιστης κλίμακας: Λόγω τής παραγωγής των λαμπτήρων κατά 90% σε Κίνα και 9% σε Ινδία, είναι δυνατό να συμβούν ατυχήματα, εξαιτίας τής μεταφοράς υδραργυρικών λυχνιών με μεγάλα φορτηγά, τρένα, πλοία αεροπλάνα κ.λπ.
Για παράδειγμα η βύθιση ενός πλοίου, που μπορεί να μεταφέρει μερικές εκατοντάδες τόνους υδραργυρικών λυχνιών είναι δυνατό να προκαλέσει ανεπανόρθωτη μόλυνση των θαλασσών.(Σελ. 208)
Πιθανά επίσης είναι τα ατυχήματα - τύπου Σοβέζο ή Μποπάλ, που θα διασπείρουν στιγμιαία τόνους υδραργύρου στην ατμόσφαιρα μετατρέποντας σε κρανίου τόπο τεράστιες περιοχές.
24. Ο καθαρισμός τής υδραργυρικής ρύπανσης απαιτεί - στην κυριολεξία - «ξύρισμα» τού εδάφους όπου έπεσαν τα υπολείμματα λυχνίας και φυσικά, μεγάλη δαπάνη ενέργειας. (Σελ. 213)
1ο παράδειγμα: Εάν πέσει σε χαλί θα πρέπει να πεταχτεί το χαλί (όχι στα σκουπίδια) αλλά σε χώρο αποκομιδής τοξικών αποβλήτων.
2ο παράδειγμα: Εάν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα για να ρουφήξει τα υπολείμματα της θραύσης, θα πρέπει η σκούπα να πεταχτεί σε ένα -παρόμοιο χώρο περισυλλογής τοξικών αποβλήτων.
3ο παράδειγμα: Εάν τα υπολείμματα πέσουν σε καναπέ θα πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς και με ειδικό τρόπο εκείνο το σημείο, ή να πεταχτεί ο καναπές σε χώρο τοξικών αποβλήτων. (Σελ. 213) (Σελ. 84)
25. Το σημαντικό και απαράδεκτο γεγονός σε βάρος των καταναλωτών αφορά την παραπληροφόρηση για τους κινδύνους (Σελ. 191) (Σελ. 98) (Σελ. 175) και οι λαθεμένες συμβουλές που δίνονται από διάφορους «ειδήμονες», κρατικούς και ιδιωτικούς, για τον καθαρισμό υδραργύρου σε περίπτωση θραύσης ενός λαμπτήρα εξοικονόμησης. Συμβουλές, οριΛάμπες
«Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος
- 33
σμένες εκ των οποίων, βάζουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών και είναι εξαιρετικά ρυπογόνες για το περιβάλλον. (Σελ. 71) (Σελ. 78)
26. Ο υδράργυρος μολύνει ποσότητα νερού 190 κυβικών μέτρων, (η ρύπανση που προκαλεί είναι πολύ πέρα από τα όρια ασφαλείας), μόνο από τη διαρροή υδραργύρου ενός μικρής ισχύος συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού. Τι μπορεί να συμβεί με τα τρισεκατομμύρια των ΣΛΦ, όταν σε ένα από τα πλέον προηγμένα κράτη, στον Καναδά, η ανακύκλωσή τους έχει αποτύχει παταγωδώς;(1)
27. Παραμένει αμφίβολο κατά πόσο θα γίνει πράξη η συστηματική ανακύκλωση των υδραργυρικών λαμπτήρων από τους καταναλωτές, ακόμα και εάν βρεθούν ασφαλείς τρόποι για κάτι τέτοιο, όταν η εμπειρία ανακύκλωσης των προηγούμενων και κατά πολύ περισσότερο τοξικών σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, έχει αποτύχει παταγωδώς σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανυπαρξία ανακύκλωσης των παλαιότερης τεχνολογίας, υδραργυρικών λαμπτήρων, προκάλεσε και προκαλεί ανεπανόρθωτη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Ήδη 8 βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς 3 υπουργούς τής κυβέρνησης τής Ν.Δ. με την οποία αποκαλύπτονται τα χάλια στο ζήτημα τής ανακύκλωσης.(Σελ. 205) Σύμφωνα με μελέτη υποβληθείσα στην Κομισιόν, μόνο το 20% των ΣΛΦ ανακυκλώνονται αν και υπάρχει η υποχρεωτική οδηγία ανακύκλωσης.(2) Αυτό σημαίνει ότι τεράστιες ποσότητες υδραργύρου ρυπαίνουν καθημερινά και ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.
Μόνο στις ΗΠΑ στο διάστημα ενός έτους συνέβη διάχυση στο περιβάλλον 13 τόνων υδραργύρου από τη χρήση 680 εκατομμυρίων υδραργυρικών λαμπτήρων,(3) ενώ έρευνα τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό τους καταλήγει στα σκουπίδια.(4) Άλλη έρευνα έδειξε ότι οι ΣΛΦ εκλύουν στην ατμόσφαιρα ένα τόνο υδραργύρου, ενώ η χρήση τους είναι ακόμα εξαιρετικά περιορισμένη και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη μη διαφυγή υδραργύρου σε περίπτωση θραύσης κατά τη μεταφορά. Στην περίπτωση που επιβληθεί νομοθετικά «σκληρή» συσκευασία,(Σελ. 191) θα αναγκαστούν οι παραγωγοί να δαπανήσουν ενέργεια, δηλαδή θα παραχθούν περισσότερα αέρια τού θερμοκηπίου, παραμένοντας ωστόσο «αόρατα» από τους καταναλωτές, επειδή θα βρίσκονται στην κρυφή αλυσίδα «παραγωγής - διάθεσης - χρήσης - ανακύκλωσης».
28. Ένα ακόμα ανησυχητικό γεγονός που παραμένει υπό σκιάν είναι η σχέση των πράσινων λαμπτήρων με τις αντοχές και την ποιότητα τού δικτύου τής ΔΕΗ, αλλά και κάθε ΔΕΗ τού πλανήτη.
Είναι γνωστό σε πανεπιστημιακούς ερευνητές, ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού εκπέμπουν αρμονικές. Δηλαδή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που κάθε άλλο παρά αρμονική είναι, Πέρα από τις δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αυτό το ενδεχόμενο αποτελεί εφιάλτη για τους τεχνικούς τής κάθε «ΔΕΗ» στην περίπτωση που θα επικρατήσει γενικευμένη χρήση των ΣΛΦ. Είναι σίγουρο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το δίκτυο θα «διαταραχθεί» τόσο πολύ που ένα γενικό μπλακ-άουτ, με τεράστιο οικονομικό κόστος, θα ξεκαθαρίσει για τα καλά τι σημαίνει λαμπτήρας οικονομίας.(Σελ. 253) (Σελ. 256)
1 http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/havas_hutchinson_cfl_petition08.pdf
2 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task4_V15.pdf
3 Cameron S. Lory, Shedding Light on Mercury in Fluorescents: A Workbook for Design Professionals. 2004.
4 http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/universal/drumtop/drum-top.pdf
34 -
Χρήστος Μουσουλιώτης
Ας προσθέσουμε λοιπόν σε όλα τα προαναφερόμενα κόστη - που εμπεριέχουν δαπάνη ενέργειας - το κόστος που αφορά τις διακρατικές έρευνες για να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα. Φυσικά είναι άγνωστο εάν θα βρεθεί λύση κι αν θα είναι οικονομικά συμφέρουσα και πρακτικά εφαρμόσιμη, όπως άγνωστο παραμένει το ποσό των αερίων των θερμοκηπίου που θα ρυπάνουν την ατμόσφαιρα μέχρι να φθάσουμε στη λύση.
29. Ένα ακόμα σημείο που δείχνει τα τρωτά τού τρόπου αντιμετώπισης τού θέματος, είναι το γεγονός ότι η παραγωγή ενός υδραργυρικού λαμπτήρα στη Γαλλία θα προκαλούσε εκπομπή διοξειδίου τού άνθρακα 75 φορές λιγότερη από όση θα συνέβαινε εάν αυτός παραγόταν στην Κίνα, δεδομένου ότι η Γαλλία χρησιμοποιεί εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, ενώ η Κίνα άνθρακα. Παρά ταύτα, η Κίνα, η χώρα που είναι ο μεγαλύτερος μολυντής με υδράργυρο τής ατμόσφαιρας,(Σελ. 170) θα τροφοδοτεί με τέτοιους λαμπτήρες το 90% τής παγκόσμιας αγοράς. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η υδραργυρική ρύπανση, καθώς θα μεταφέρεται μέσω αερίων ρευμάτων από την Ασία παντού σε όλο τον κόσμο. (Σελ. 170)
30. Η European Lamp Companies Federation,(1) δηλώνει ότι δεν μπορεί να παράγει λάμπες εξοικονόμησης. Θα το κάνει στο άγνωστο μέλλον με κόστος επανακατασκευής των εργοστασίων γύρω στα 300 εκ. ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι θα εισέλθει νέα δαπάνη ενέργειας και νέα ρύπανση με αέρια τού θερμοκηπίου στο κρυφό κύκλωμα «παραγωγής - διάθεσης - χρήσης - ανακύκλωσης» των ΣΛΦ, ενώ είναι σίγουρο ότι οι μελλοντικές ακριβές ευρωπαϊκές λάμπες υδραργύρου δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις φτηνές ασιατικές. Με λίγα λόγια θα παραχθεί μια μεγάλη τρύπα στο νερό και πολλά αέρια στην ατμόσφαιρα.
31. Είναι δυνατό, λανθασμένη χρήση τους τους να προκαλέσει πυρκαγιά. (Σελ. 210)
32. Μια σχεδόν «τυφλή» οδηγία των τεχνοκρατών τής ΕΕ καθιέρωσε νομοθετικά την άποψη ότι οι ΣΛΦ είναι ενεργειακής κλάσης Α. Δηλαδή για να λειτουργήσουν χρειάζονται λιγότερη δαπάνη ενέργειας από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Ωστόσο, το ηλεκτρομαγνητικό νέφος που τους περιβάλλει, ο υδράργυρος που περιέχουν, τα ηλεκτρονικά σκουπίδια τους, οι μεγάλες δαπάνες παραγωγής και ανακύκλωσης και τα πιθανά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων, που εκτοξεύουν σε απίθανα ύψη τη συνολική δαπάνη ενέργειας, δεν υπολογίζονται ως... δαπάνες ενέργειας.(Σελ. 82)
33. Η δυνατότητα τού υδραργύρου να μετατραπεί σε όπλο παραμένει ανοιχτή. Το Ισραήλ απαγορεύει την εισαγωγή - στην περιοχή τής Γάζας - ακόμα και ακουστικών βαρηκοΐας εξαιτίας των απειροελάχιστων ποσοτήτων υδραργύρου που περιέχουν, φοβούμενο πιθανώς τη μετατροπή τού υδραργύρου σε όπλο μεγάλης ισχύος. (Σελ. 217)
34. Η δυνατότητα τής χρήσης υδραργύρου για την παραγωγή ναρκωτικών ουσιών είναι επίσης μια ακόμα επικίνδυνη παράμετρος.
Είναι γνωστό ότι ο υδράργυρος είναι το δεύτερο σε τοξικότητα μέταλλο τού πλανήτη μετά το πλουτώνιο. Το πλουτώνιο για να μεταφερθεί, χρησιμοποιηθεί ή γίνει αντικείμενο αγοραπωλησίας υπόκειται σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και περιορισμούς. Είναι τόσο τοξικό που αρκεί ένας κόκκος για να προκαλέσει με την εισπνοή του καρκίνο των πνευμόνων.(2)
Ο υδράργυρος ο οποίος είναι υπερτοξικός για εγκύους, νήπια και μικρά παιδιά και κάθε
1 http://www.elcfed.org/documents/Questions%20and%20answers%20on%20the%20EU%20decision%20to%20phase%20out%20incandescent%20lamps_external_20090318_final.pdf
2 http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=75&artid=86407&dt=09/03/1997
Λάμπες «Οικονομίας»: το Μεγάλο Λάθος
- 35
έμβιο ον, συμβαίνει το παράδοξο να βρίσκεται παντού. Η απλή λογική συνιστά να υπάρξει παντελής απαγόρευση παραγωγής, εμπορίας και χρήσης υδραργύρου σε όλη τη Γη. Ωστόσο, η νέα μόδα των ΣΛΦ θα μετατρέψει τον υδράργυρο σε πανταχού παρόντα και θα δώσει πεδίο δόξης λαμπρόν ακόμα και στον υπόκοσμο των εμπόρων ναρκωτικών.(Σελ. 267)
Οι διαφωνούντες(Σελ. 282) με το μέτρο απαγόρευσης των λαμπτήρων πυράκτωσης εκτιμούν ότι τα ανωτέρω αποτελούν ικανούς και σοβαρούς λόγους για να μην ισχύσει αυτή η απαγόρευση και οι καταναλωτές να αφεθούν ελεύθεροι στις επιλογές τους.

Ιούλιος 2009   Θεσσαλονίκη

© Χρήστος Μουσουλιώτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Read 6933 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from VaiosPanagiota

Related items